Kung Fu je životný štýl


Stručná história štýlu Modivka


Zakladateľ systému Wang Lang pochádza z regiónu Laoshan patriacemu kraju Jimo v provincii Shandong. Mnoho historikov venujúcich sa činskym bojovým umeniam datuje Wang Langa do obdobia medzi neskorou Ming dynastiou (1368 – 1644 AD) a skorou Qing dynastion (1644 – 1911 AD). Na druhej strane, iné zdroje uvádzajú, že Wang a box v štýle modlivky existoval už omnoho skôr počas obdobia severnej dynastie Song (969 – 1126 AD). V každom prípade, o Wangovi sa toho vie veľmi málo, prevažne z legendy o jeho vytvorení boxového štýlu modlivka ako ju rozprávali nasledovníci jeho štýlu.
Legenda hovorí, že Wang Lang bol vynikajúci KungFu bojovník, ktorý cestoval po Číne a vyhľadával súboje proti iným štýlom, aby testoval svoje schopnosti. Jediní bojovníci, ktorí ho dokázali poraziť boli Šaolinskí mnísi. Po mnohých prehratých súbojoch si Wang všimol bojujúcu modlivku. Zobral si túto modlivku domov a skúšal jej schopnosti pomocou útokov s malou paličkou. Pozorovaním modlivky Wang vytvoril svoj vlastný štýl na základe je útočných a obranných pohybov a pomocou tohto štýlu sa mu podarilo poraziť všetkých Šaolinskýchch mníchov.


Ďalší významní majstri:


Li Bing Xiao

Shifu Li Bing Xiao žil v obci Lai Yang (provincia Shan Dong) pred cisárom Qian Long, počas dynastie Qing. Bol taoistickym mníchom a hovorí sa, že bol jediným žiakom Wang Langa, ktorý sa naučil celý jeho systém.


Zhao Qi Lu

Tiež známy ako Zhao Zhu. Narodil sa v dedine Dachi Shan, okres Laiyang, provincia Shandong. Hovorí sa, že Zhao Qi Lu sa narodil v bohatej rodine a jeho boxérske žručnosti sa naučil od taoistického mnícha Li Bing Xiao. Li Bing Xiao žil niekoľko rokov s učiteľom Zhao Qi Lu, až kým sa nenaučil celý systém. Potom opustil jeho dom a nikdy sa nevrátil.


Liang Xue Xiang

Narodil sa v roku 1810 v dedine Yushan Kuang, provincii Shan Dong. Liang Xue Xiang bol v histórií modlivky veľmi dôležitá postava. Považuje sa za zakladateľa významnej vetvy modlivky a za zakladateľa Zhai Yao foriem. Vytvoril ručne písanú príručku, kde popísal niekoľko foriem obsahujúcich aj mená jednotlivých pohybov. Učiteľ Jiang Hua doteraz učí tieto formy, tak ako boli zaznamenané v tomto starom dokumente.


Hovorí sa, že otec majstra Liang Xue Xiang zachránil život učiteľovi Ma Qiang. Ako prejav vďaky sa rozhodol, že naučí jeho syna štýl modlivky. Potom, ako sa majster Liang Xue Xiang naučil tento štýl, začal cestovať po Číne a hľadal ďalších učiteľov, aby zdokonalil svoje boxérske zručnosti. Majster Liang Xue Xiang bol uznávaný kvôli jeho zdvorilosti a láskavosti, vážil si ostatné školy bojových umení, zatiaľ čo neustále zdokonaľoval stvoj vlastný štýl. Hovorí sa, že ked Liang dovŕšil 18 rokov, bol vyznamenaný viacerými uznávanými majstrami.