Oznam  – Plán tréningov od Septembra 2020

 

Vzhľadom na nepredvídateľnosť situácie s Koronavírusom , plánujeme zatiaľ poriadať všetky tréningy v septembri a októbri, pre všetky skupiny na školskom ihrisku v ZŠ v Ružovej doline 29, Bratislava.

Prvý tréning v novom šk. roku pre pokročilých bude: 07.09.2020

Rozdelenie skupín

Pondelok Utorok  Streda Štvrtok
6:30-7:30 Taiji ráno (A) Kungfu ráno (B) Taiji ráno (A) Kungfu ráno (B)
17:00-18:00 Kungfu pre deti (C) Kungfu pre deti (C)
18:00-19:00 Kungfu pokročilí (D) Kungfu pre začiatočníkov (F) Kungfu pokročilí (D) Kungfu pre začiatočníkov (F)
19:00-20:00 Taiji pokročilí (E) Taiji pre začiatočníkov (G) Taiji pokročilí (E) Taiji pre začiatočníkov (G)
20:00-21:00 Qigong pre začiatočníkov (H) Qigong pre začiatočníkov (H)

Poznámky:

  1. Zatial plánujeme robiť tréningy v trvaní 1 hodina, prispôsobim to podľa vývoja koronavírusu.
  2. Platby za tréningy je potrebné poukazovať vždy prvý týždeň v mesiaci, v sume: deti 34 Eur, študenti 34 Eur, pracujúci 38 Eur za jeden mesiac. 

 

Škola kungfu a taiji – Nábor nových členov 2020

Prvý náborový tréning   22.09.2020 a končí 22.10.2020

Pondelok Utorok  Streda Štvrtok
6:30-7:30 Kungfu ráno (B) Kungfu ráno (B)
17:00-18:00 Kungfu pre deti (C) Kungfu pre deti (C)
18:00-19:00 Kungfu pre začiatočníkov (F) Kungfu pre začiatočníkov (F)
19:00-20:00 Taiji pre začiatočníkov (G) Taiji pre začiatočníkov (G)
20:00-21:00 Qigong pre začiatočníkov (H) Qigong pre začiatočníkov (H)

Poznámky:

  1. Platby za tréningy je potrebné poukazovať vždy prvý týždeň v mesiaci, v sume: deti 34 Eur, študenti 34 Eur, pracujúci 38 Eur za jeden mesiac. 
  2. ak máte záujem prihlásiť sa, pošlite mailom prihlášku , ktorú nájdete na našej stránke www.kungfu.sk. Najlepšie je prísť na nábor hneď v prvý deň náboru.