Novinky

22. decembra 2004

Slovenská asociácia Wushu

22.12.2004 sa Slovenská asociácia wushu stala právoplatným členom Medzinárodnej Federácia Wushu.